דלג לתוכן המרכזי

השוואת דגמים

הוסף דגמים+

תקנון מבצע "לילה לבן"18 ליוני 2024

 1. החל מיום 18.06.24 בשעה 9:00  ועד לשעה 24:00  יערך יום מכירות "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ("מאיר"), תאפשר קבלת הטבות ייחודיות לרכישת אופנועים וקטנועים לרוכשים בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
 2. מאיר תעניק את ההטבות לדגמי האופנועים והקטנועים המשתתפים במבצע והכל בהתאם לפירוט המופיע במחירון המבצע המפורסם בכתובת https://hondabike.co.il/white-night-price-list-2024/ ("מחירון המבצע").
 3. ההטבות יינתנו כהנחת מזומן בסכומים המפורטים במחירון המבצע ברכישת אחד מדגמי האופנועים או הקטנועים מתוצרת הונדה המשתתפים במבצע ומפורטים במחירון המבצע.
 4. המבצע חל על הזמנות חדשות בלבד שיפתחו ביום המבצע  18.06.24
 5. ההטבות יינתנו לרכישות בתשלום במזומן ללא מימון.
 6. המבצע עד גמר המלאי.
 7. המבצע חל על דגמים שבמלאי בארץ בלבד.
 8. תשלום מלא התמורה הקבועה בהזמנה יבוצע לא יאוחר מ 7 ימים ממועד ביצוע ההזמנה.
 9. אין כפל מבצעים והנחות.
 10. המבצע תקף בכל סניפי וסוכנויות הונדה.
 11. המבצע לא כולל עסקאות טרייד אין, למעט מקרים חריגים שיאושרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מאיר.
 12. מאיר תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 13. למאיר מוקנית הזכות לשנות או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל עת ובכל שלב, ללא צורך בנימוק  ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של מאיר.
 14. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של מאיר. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במבצע.
 15. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, אסונות טבע וכיו"ב, וכן אירועים שאינם תלויים במאיר, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 16. לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
 17. בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם מאיר לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
 18. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
 19. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.
 20. היה והלקוח יבחר לרכוש את האופנוע או הקטנוע ללא ההטבה המוצעת ייחשב הדבר הודעת ויתור מצד הלקוח באופן בלתי חוזר.
חיפושים פופולארים: אופנועים Xadv FORZA 750 חדשות מבצעים
{{result.text}}

Loading...