דלג לתוכן המרכזי

השוואת דגמים

הוסף דגמים+

תקנון קמפיין אדוונצ'ר

החל מיום 01.01.24 "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ("מאיר"), תאפשר קבלת הטבות ייחודיות לרכישת
אופנועים מדגמי CB500X / NC750X/ XL750 Transalp / AFRICA TWIN 1100 לרוכשים בהתאם
לתנאים המפורטים להלן.
מאיר תעניק את ההטבה לדגם האופנוע המשתתף במבצע והכל בהתאם לפירוט המופיע במחירון המבצע המפורסם
בכתובת https://hondabike.co.il/sale/adventure-sale-2024/ / ("הטבת המבצע").
1. "ההטבה" – הנחה על אחד מהדגמים : CB500X / NC750X / XL750 Transalp / AFRICA TWIN 1100
2. המבצע חל על הזמנות חדשות בלבד שיפתחו במהלך תקופת המבצע החל מ 01.01.24 ועד 15.02.24 או גמר המלאי המוקצה לטובת המבצע.
3. תשלום מלא התמורה הקבועה בהזמנה יבוצע לא יאוחר מ 7 ימים ממועד ביצוע ההזמנה.
4. אין כפל מבצעים והנחות.
5. המבצע תקף בכל סניפי וסוכנויות הונדה.
6. אפשרות לטרייד אין כמקדמה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של "מאיר".
7. מאיר תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
8. למאיר מוקנית הזכות לשנות או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל עת ובכל שלב, ללא צורך בנימוק ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של מאיר.
9. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של מאיר. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במבצע.
10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, אסונות טבע וכיו"ב, וכן אירועים שאינם תלויים במאיר, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
11. לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
12. בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם מאיר לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
13. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
14. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.
15. היה והלקוח יבחר לרכוש את האופנוע או הקטנוע ללא ההטבה המוצעת ייחשב הדבר הודעת ויתור מצד הלקוח באופן בלתי חוזר.

חיפושים פופולארים: אופנועים Xadv FORZA 750 חדשות מבצעים
{{result.text}}

Loading...