דלג לתוכן המרכזי

השוואת דגמים

הוסף דגמים+

תקנון – קמפיין "גשם ראשון" 2022 – 2023

13.10.2022

תקנון – קמפיין "גשם ראשון"

להלן תקנון ותנאי המבצע:

1. הנחת בגובה של 25% ברכישת ביגוד חורף בחנות הונדה.
2. הנחת בגובה של 15% ברכישת ביגוד חורף של מותג alpinestars
3. בעסקה עם מימון, יינתן (בתשלום ריבית) עפ"י אישור הבנק או ERN, בהתאם לעסקה ונתוני הלקוח ובאמצעות הבנקים או חברות המימון עימם יש למאיר הסדר.
4. המבצע תקף למלאי קיים בחנות.
5. המלאי מוגבל לטובת המבצע.
6. תוקף המבצע – עד 31.11.2022
7. אין כפל מבצעים והנחות.
8. המבצע תקף בכל סניפי וסוכנויות הונדה.

הערות כלליות:
1. החברה תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
2. לחברה מוקנית הזכות לשנות ו/או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל עת ובכל שלב, ללא צורך בנימוק ו/או בהודעה מוקדמת, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות במקרה בו יתברר כי חלה מניעה, תקלה, שיבוש או הפרעה מכל סוג שהוא לקיום המבצע.
3. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במבצע.
4. לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
5. בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם החברה לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
6. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
7. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.

חיפושים פופולארים: אופנועים Xadv FORZA 750 חדשות מבצעים
{{result.text}}

Loading...