דלג לתוכן המרכזי

השוואת דגמים

הוסף דגמים+

תקנון ימי מכירות הונדה אופנועים אוקטובר 2023

18.09.2023

תקנון מבצע ימי מכירות 2023 Honda Bike Days
1. החל מיום 18.10.2023 בשעה 08:30 ועד ליום 20.10.2023 בשעה 13:00. "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ("מאיר"), תאפשר קבלת הטבות ייחודיות לרכישת אופנועים וקטנועים במאיר לרוכשים בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
2. מאיר תעניק את ההטבות לדגמי האופנועים והקטנועים המשתתפים במבצע והכל בהתאם לפירוט המופיע במחירון
המבצע המפורסם בקישור זה.
3. ההטבות יינתנו כהנחת מזומן בסכומים המפורטים במחירון המבצע ברכישת אחד מדגמי האופנועים או הקטנועים מתוצרת הונדה המשתתפים במבצע ומפורטים במחירון המבצע.
4. המבצע חל על הזמנות חדשות בלבד שיפתחו במהלך ימי המבצע 18-20.10.2023 .
5. ההטבות יינתנו לרכישות ללא מימון.
6. הנחה של 20% על ביגוד הינה מהמחיר המלא ולמותגAlpinestars בלבד.
7. המבצע עד גמר המלאי.
8. המבצע חל על דגמים שבמלאי בארץ בלבד.
9. תשלום מלא התמורה הקבועה בהזמנה יבוצע לא יאוחר מ 7 ימים ממועד ביצוע ההזמנה.
10. אין כפל מבצעים והנחות.
11. המבצע תקף בכל סניפי וסוכנויות הונדה.
12. המבצע כולל עסקאות טרייד אין שיאושרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מאיר.
13. מאיר תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
14. למאיר מוקנית הזכות לשנות או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל עת ובכל שלב, ללא צורך בנימוק ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של מאיר.
15. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של מאיר. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במבצע.
16. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, אסונות טבע וכיו"ב, וכן אירועים שאינם תלויים במאיר, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
17. לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
18. בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם מאיר לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
19. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
20. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.
21. היה והלקוח יבחר לרכוש את האופנוע או הקטנוע ללא ההטבה המוצעת ייחשב הדבר הודעת ויתור מצד הלקוח באופן בלתי חוזר.

חיפושים פופולארים: אופנועים Xadv FORZA 750 חדשות מבצעים
{{result.text}}

Loading...