דלג לתוכן המרכזי

השוואת דגמים

הוסף דגמים+

תקנון הטבת מימון הונדה אופנועים

1. החל מיום 1.10.2023 בשעה 8:30 ועד ליום 31.12.2023 בשעה 18:00 (להלן: "תקופת ההטבה") "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ("מאיר"), תאפשר קבלת הטבה ייחודית ללקוחות לרכישת אופנועים חדשים במאיר בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
2. במהלך תקופת ההטבה תינתן האפשרות לקבלת הלוואה לרכישת אופנועים חדשים ממאיר בכפוף לתנאי החיתום ולאישור הגורם המממן – ק.ל.ס מימון רכב בע"מ מ.ר 54849 ("הגורם המממן") בהיקף של עד מחצית ממחיר האופנוע לפי מחיר מחירון מאיר בפריסה של עד 24 תשלומים ללא ריבית, צמודה למדד המחירים לצרכן ובתוספת עמלת הקמה בסך 500 ₪ שתשולם על ידי הלקוח בנפרד.
תנאי ההלוואה יפורטו בהסכם הלוואה שיחתם (ככול שיחתם) בין הלקוח לבין הגורם המממן. מאיר לא תהיה צד להסכם ההלוואה ולא תישא באחריות בקשר עם הסכם ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3. ההטבה חלה על אופנועים חדשים (כולל רכישת אופנוע חדש במסגרת עסקת "טרייד-אין") בלבד ולא חלה על קטנועים.
4. ההטבה חלה על דגמים שנמצאים במלאי בארץ בלבד ועד גמר המלאי.
5. אין כפל מבצעים והנחות.
6. המבצע תקף בכל סניפי וסוכנויות הונדה.
7. מאיר תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
8. למאיר מוקנית הזכות לשנות או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל עת ובכל שלב, ללא צורך בנימוק ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של מאיר.
9. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של מאיר. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במבצע.
10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, אסונות טבע וכיו"ב, וכן אירועים שאינם תלויים במאיר, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
11. לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
12. בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם מאיר לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
13. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
14. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.
15. היה והלקוח יבחר לרכוש את האופנוע ללא ההטבה המוצעת ייחשב הדבר הודעת ויתור מצד הלקוח באופן בלתי חוזר.

חיפושים פופולארים: אופנועים Xadv FORZA 750 חדשות מבצעים
{{result.text}}

Loading...
X

שיחה עם נציג